Gizlilik sözleşmesi

Wtech Platform Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, www.wtechplatform.com internet sitesi ("Site") ve Wtech Platformu (Siteyle birlikte "Platform") kapsamında kişisel verilerinizin Teknolojide Kadın Derneği ("Dernek") tarafından ne şekilde toplandığı ve işlendiği konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ("KVKK") uyarınca hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verileriniz

Üyelik: Platforma üyeliğiniz sırasında doldurduğunuz elektronik form vasıtasıyla bizimle paylaştığınız aşağıdaki kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir.


 • Hesap bilgileriniz: kullanıcı adı, e-posta adresi, şifre
 • Eğitim bilgileriniz: güncel eğitim durumunuz (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora); üniversite, fakülte, bölüm ve sınıf bilgileriniz ile mezuniyet durumunuz
 • Özgeçmiş bilgileriniz: paylaştığınız CV/özgeçmiş belgesinde yer alan kişisel verileriniz
 • Fotoğraf: paylaştığınız fotoğraf
 • İlgi alanları
 • Video linki (videonun kendisi Dernek tarafından işlenmemektedir)

 

Bülten: E-bülten üyeliğiniz kapsamında yalnızca bizimle form üzerinden paylaştığınız e-posta adresiniz toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Site (Çerezler): Platforma üye olmasanız dahi Siteyi ziyaretiniz esnasında çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza ait IP adresi, tarayıcı sürümü, Siteyi kullanımınız ve karşılaşılan hatalar gibi belirli analitik verileriniz işlenebilir. Çerezler, internet tarayıcınızın web sitelerini ziyaretiniz sırasında bilgileri kaydetmesine yardımcı olmak amacıyla depolanan küçük dosyalardır.

 

Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Platform kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

 

 • İlgi alanları ve tercihleri doğrultusunda üyelerimizi ve üyelerimiz ile kurumları ve melek yatırımcıları bir araya getirmek ve bunlar arasında etkileşimi sağlamak
 • Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında eğitim gören ve görmüş olan kişileri iş ve staj fırsatları konusunda bilgilendirmek ve bu kişilere bu alanlarda iş ve staj imkanı sağlamak
 • Dernek hedefleri ve amaçları ile yukarıdaki amaçlar doğrultusunda organizasyon, etkinlik, toplantı, atölye ve proje gibi aktiviteleri gerçekleştirmek ve benzer aktivitelere katılımı sağlamak
 • Üyelerimiz ile yatırımcılar ve ilgili resmi ve sivil kurum ve kuruluşlar arasında iletişimi sağlamak
 • Üyelerimizle Platforma ilişkin iletişim faaliyetlerini yürütmek
 • Platforma ilişkin şikayet ve talepleri değerlendirmek ve cevaplamak
 • Dernek tarafından ilan edilen amaç ve hedefler doğrultusunda raporlar hazırlanması
 • Platformun ve Sitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve kötü niyetli kullanımları engellemek
 • Derneğin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek

 

Kişisel Veri İşleme Sebeplerimiz

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz aşağıdaki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir:

 

 • Sözleşmenin ifası için gerekli olması (örneğin üyelik amacınıza uygun olarak ilgi alanlarınız doğrultusunda gerekli hizmetlerin verilebilmesi)
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması (örneğin resmi kurumlarla bilgi paylaşılması)
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (örneğin Sitenin geliştirilmesi veya Platformun kötüye kullanımının önlenmesi)
 • Açık rızanızın bulunması (diğer sebeplerden biri mevcut değilse gerekli hallerde)

 

Kişisel Veri Paylaşımı

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olduğu ölçüde aşağıdaki üçüncü kişilerle paylaşabiliriz:

 

 • Dernek olarak yürüttüğümüz projeler ve çalışmalar kapsamında bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olması halinde ve gerekli olduğu ölçüde proje/iş/çalışma ortağımız konumundaki şirketler, sivil toplum kuruluşları, diğer özel hukuk tüzel kişilikleri ve gerçek işiler ile resmi kurum ve kuruluşlarla
 • Olası veya mevcut yatırımcı, sponsor, işveren veya proje sahibi konumundaki şirketler, sivil toplum kuruluşları, diğer özel hukuk tüzel kişilikleri ve gerçek işiler ile resmi kurum ve kuruluşlarla
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için resmi kurum ve kuruluşlarla
 • Dernek olarak dışarıdan temin ettiğimiz hizmet ve ürünlerin sağlanması için zorunlu olduğu hallerde ve gerekli olduğu ölçüde tedarikçilerimizle

 

Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi [●] adresine e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese yazılı olarak gönderebilirsiniz.

 

Teknolojide Kadın Derneği - Kemeraltı Cad. No: 24 K.7 Galata, Karaköy / İstanbul

 

Talepleriniz doğrultusunda gerçekleştirilen işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin tahsil edilebileceğini bilgilerinize sunarız.

 

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumunun https://www.kvkk.gov.tr/ adresinde yer alan internet sayfasını ziyaret edebilir veya ALO 198 Veri Koruma Hattı Bilgi Danışma Merkezini arayabilirsiniz.