Hakkımızda

Biz Kimiz?

360+ Medya Kurucu Ajans Başkanı Zehra Öney'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), 31 Ocak 2019 tarihi itibariyle faaliyete geçti. Önceliğimiz, bilim ve teknoloji dünyasında kadınların kendi potansiyelini keşfetmesini ve fırsat eşitliğini sağlayarak teknoloji sektöründe kadın sayısını arttırmak, toplumsal kalkınmayı desteklemek.

 

Neden Wtech?

 • Yapılan araştırmaların da ışığında artık biliyoruz ki, hem global arenada hem de ülkemizde farkı yaratacak olanlar, dijital dünyada emek veren insanlar olacak. 
 • Bilimde ve teknolojide değer yaratabilmek için üniversite sıralarından profesyonel hayata; girişimcilikten patronluğa; kadınlar ve erkekler olarak omuz omuza yer alabildiğimizde yolumuz açık olacak.
 • Çağı yakalamış bir toplumun büyümesi ve kalkınması ancak her kesimden başarılı insanın el ele vermesiyle gerçekleşecek. Kadınların ve erkeklerin eşit fırsatlara sahip olması, her alanda ilerlemek için artık olmazsa olmazlardan biri. Önyargılar ve engeller yıkıldığında, kendini bilim ve teknoloji alanında ifade etmek isteyen herkese eşit fırsat tanındığında, ilerleyişimizin çok hızlanacağının farkındayız. Bu yüzden bilim, teknoloji ve bilişim alanlarında kadınları desteklemek için bir aradayız.

 

Wtech olarak amacımız:

 • Meraklı, araştırmacı, yaratıcı, cesareti ve özgüveni yüksek, her sektörde istihdam edilen, girişimci, buluşçu ve ilham veren Teknoloji Kadınları’nın sayılarını artırmak,
 • Kız çocuklarımızın ve genç kadınlarımızın da teknoloji sektörüne ilgi duymalarını ve bu alanlarda kariyer planı yapabilmelerini desteklemek,
 • Bu alanda eğitim gören genç kadınlarımızın araştırma ve geliştirmelerine destek olup, sosyal ağlarını genişletmelerine yardımcı olacak bir eko-sistem yaratmak,
 • Kadınların ve erkeklerin birlikte gelişerek işi ve toplumu geleceğe taşıyan teknolojiyi sahiplenmesini sağlamak,
 • Özel sektör, kamu ve akademi alanlarında olduğu gibi; dijital dünyada, teknoloji ve bilim alanlarında da cinsiyet dengesi için kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşım sağlamak ve bu konuda örnek teşkil edebilmek,
 • Diğer sektörlerde çalışmak için eğitim alan genç kadınlarımızın da teknolojinin gücünü anlayarak kendi alanlarında bu gücü kullanmaları için onları bilgilendirmek, motive etmek.


Türkiye’de teknoloji sektöründe kadın çalışan oranı sadece %9.91


Bu rakamı daha yukarılara taşımak amacıyla yaptığımız çalışmalar:

 • Araştırma ve ölçümleme çalışmalarıyla kadınların bilim ve teknoloji sektöründeki durumunun tespiti,
 • Üniversite öğrencilerinin ilk iş adımlarında desteklenmesi, mentorluk almalarının sağlanmaları ve rol modellerle buluşturulması,
 • Teknoloji ve bilim konulu etkinliklerde dünyadaki gelişmelerin nabzının tutulması, sektördeki kadın çalışanlara ve STEM öğrencilerine ilham aşılanması,
 • Türkiye’de ve dünyada teknoloji ve bilim üzerine çalışan Türk kadınlarının tespit edilmesi ve rol model olarak daha görünür kılınması,
 • Kamu nezdinde yapılacak lobi çalışmaları ile devlet kurumlarının “Teknolojide Kadın Eğitimi, ArGe Faaliyetleri ve İş Fırsatlarının Geliştirilmesi” konularında desteğinin alınması,
 • Kız çocuklarının ilk ve orta öğretim zamanlarından matematik, fen, fizik alanlarında yetenek yönetiminin yapılması için MEB ve ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği yapılması, bu alanda yetenekli kız çocuklarına destek olabilecek çalışmalar hazırlanması.