Hedefimiz

blog-12

Hedefimiz

Teknolojide Kadın Derneği olarak işimiz insan, işimiz teknoloji ama esas işimiz teknolojide insan çeşitliliği. 


Hedefimiz, bilim ve teknoloji dünyasında ihtiyaç duyduğumuz insan çeşitliliğini ve fırsat eşitliğini sağlamak. Henüz %9.91 olan teknolojide kadın oranını arttırarak, çeşitliliği sağlamayı ve kadınların sayısal gücünden, Türkiye’nin küresel rekabette ön sıralarda yer alabilecek teknolojik gücüne katkı sağlayacak faydayı yaratmayı hedefliyoruz.


Bu doğrultuda, teknoloji dünyasında çok önemli bir potansiyel teşkil eden, Üretim, AR-GE, bilim ve buluşta çeşitliliği arttırarak Türkiye’nin Akıllı ve Teknolojik Toplum olarak dönüşmesine katkı vermeyi amaçlıyoruz.


Teknolojide Kadın Derneği olarak öncelikli amacımız, teknolojide insanın kendi potansiyelini keşfetmesini ve fırsat eşitliğini sağlayarak teknoloji ile olan bağlılık ve farkındalığını arttırmak ve şu anda sayıca az olan kadınların da AR-GE, inovasyon ve üretimde yer almasını destekleyerek çeşitliliği sağlamaktır. 


Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarında eğitim gören genç kızlarımızın yetenek yönetimi, burs imkanı, network, rol model mentor destekleri ile teknoloji alanında üretimde, bilimde ve buluşta motivasyonlarını arttırmayı amaçlıyoruz. 


Çeşitliliğe verdiğimiz önem ve değer sebebiyle, temsiliyetteki rakamların düşüklüğü nedeniyle öncelikli olarak kadın odağında çalışmaya başlasak da, yetenek yönetimi çalışmalarımızda kadınlar kadar erkeklerin de çalışmalarımızdan ve derneğimizin imkanlarından faydalanmasını hedefliyoruz.