761 Projeye 321 Milyon TL Destek ve Geleceğin Rol Model Lider Kadınları Projesi

Profile

Koç Üniversitesi

Koç Üniversitesi’nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.


Koç genç bilim insanlarına teşvik verecek.

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, bu yıldan itibaren verilmeye başlanan "Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası" ile çalışmalarıyla dünyaya ve insanlığa değer katan genç bilim insanlarını teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Koç Üniversitesi'nin başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilk kez verdiği "Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası"nın sahibi Prof. Dr. Aydoğan Özcan oldu. Koç Üniversitesi’nde dış kaynaklarla desteklenen araştırma projelerinin hazırlanmasında akademisyenlerimize destek veren ve onlarla birlikte projelerin yürütülmesinde rol alan birim, Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü’dür.

Üniversitemizde Ocak 2004’ten başlayarak, Aralık 2017’ye kadar olan dönemde dış kaynaklar tarafından desteklenen projelerin sayısı 761 olup bu projelerin toplam büyüklüğü 320 milyon TL’dir. Geleceğin Rol Model Lider Kadınları Projesi, KOÇ-KAM bünyesinde, Hollanda Başkonsolosluğu tarafından MATRA İnsan Hakları Programı çerçevesinde fonlanmaktadır. Projemiz, 10 farklı sektörden liderlik hedefi taşıyan 100 genç kadının kendi çalışma alanlarında genel ve sektörel liderlik üzerine faydalanacağı eğitimleri, katılacağı seminerleri ve alanının en önde gelen isimlerinden alacakları mentörlük sürecini içermektedir. Sektörlerimiz, akademi, mimari ve sürdürülebilir kadın dostu kentleşme, sağlık, sanat, iş ve yönetim, girişimcilik, iletişim, perakende ve sürdürülebilir üretim (tarım başta olmak üzere), STK ve sosyal hizmet, bilim ve teknoloji alanlarından oluşmaktadır. Günümüzde kadınların istihdam oranlarının görece yüksek olduğu bağlamlarda dahi çalışma alanına ve çalışılan pozisyona göre toplumsal cinsiyete bağlı ayrımcılık sürmektedir.

Kadınların her iş alanında ve pozisyonda erkeklerle eşit düzeyde rekabet edebilmeleri ve yer almaları yalnızca bireylerin refahı için değil, toplumların ekonomik ve sosyal kalkınması bağlamında da kilit bir rol oynamaktadır. Liderlik pozisyonlarında yeterli kadının yer almaması, kadınların aile içi iş bölümünden toplumsal statüsüne dek birçok konuda olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bu projenin ana hedefi, geleceğin lider genç kadınlarını destekleyerek karar verme mekanizmalarında yer alan kadın sayısının artmasına katkıda bulunmanın yanı sıra rol model olma ve mentörlük sağlama döngüsünün kurulacak “Geleceğin Rol Model Kadınları Ağı” ile sürdürülebilirliğini sağlayarak, kadınların iş yaşamına katılım örüntülerini geliştirme yolunda bir adım atmaktır.