Neler Yapıyoruz ?

blog-12

Neler Yapıyoruz ?

Teknolojide Kadın Derneği olarak insan çeşitliliğini oluşturacak ve alanında yetkin ve uzman bireyler yetiştirerek bilimde ve teknolojide değer yaratacak çalışmalara imza atıyor ve var gücümüzle insana yatırım yapıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürürken üç ana odak üzerinde ilerliyoruz. 


İlk odağımız olan “eğitim” kapsamında Wtech Akademi çatısı altında tamamen ücretsiz, sertifikalı, çevrimiçi ve interaktif teknik eğitimler ve soft skill eğitimler veriyoruz. RPA (Robotik Süreç Otomasyonu), Veri Bilimi, .Net, İş Analizi, Test Mühendisliği, SQL Veritabanı Uzmanı, Mobil Geliştirici, Siber Güvenlik, E-Ticaret, Teknoloji Hukuku, Pazarlama, Duygusal Zeka, Python, CyberOps gibi birçok başlıkta teknik eğitimlerimizle öğrencilerimizi yetkin birer uzman haline getirirken CV hazırlama, girişimcilik, etkili iletişim, dijital çağın yetkinlikleri gibi soft skill eğitimlerimiz ile öğrencilerimizi çalışma dünyasına hazırlıyoruz. Eğitimlerimizi başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz ücretsiz ve dünya çapında geçerli sertifikalarını kazanıyor; mentorluk ve koçluk desteklerimizin yanında Wtech HR oluşumumuz ile istihdama ilk adımlarını atıyorlar. 


İkinci odağımız “sürdürülebilirlik”. Teknolojide Kadın Derneği olarak yarınlarımızı inşa eden sürdürülebilirliğe çok önem veriyor, çeşitliliğin ve üretkenliğin devamını sağlamak adına projeler üretiyoruz. Sürdürülebilirlik hedefimiz doğrultusunda kurmuş olduğumuz Sürdürülebilirlik Komitemiz ile her yıl UNDP’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından bir hedefini belirleyerek çalışmalar yapıyoruz. 2020 - 2021 yıllarında “Zero Hunger” yani “Açlığa Son” hedefini belirleyerek tarımın sürdürülebilir kılınması ve tarımda teknoloji kullanımı ve kadının gücünü artırmak için Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışmasını hayata geçirdik. 2022 yılında “Temiz Su ve Sanitasyon” hedefi doğrultusunda ilerleyeceğiz. Her yıl sürdürülebilirlik adına ele aldığımız konularda yine insanı ön plana çıkaracağız.  


Üçüncü odağımız ise “araştırma ve ölçümleme”. Ölçemediğimiz şeyi anlayamayacağımız ve yönetemeyeceğimiz düşüncesinden yola çıkarak araştırma ve ölçümlemenin değerini ortaya koyacak, bütünü gören endeks çalışmaları konusunda büyük açığı kapatmak üzere çalışmalara başladık. Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biri olan IPSOS ile ilk fazını tamamladığımız çalışmanın sonucunda, teknolojide insan endeksi ve bu endekste kadın kırılımı konularında öncü bir ölçümleme çalışması ortaya koyduk. Türkiye’nin teknolojik dinamiklerini anlamak için gerçekleştiriyor olduğumuz bu araştırma projesinde, sosyokültürel, jeopolitik, teknolojik açılardan Türkiye’nin teknoloji ve insan endeksini çıkardık. Odağımızı insana döndürerek, belli bir yaş grubunun üstünde olan bireylerin, teknoloji ile ilişkisini, teknolojide çalışan bireylerin cinsiyet kırılımını, STEM mezunlarının teknolojide çalışmaya devam edip etmediklerini, ediyorlarsa memnuniyetlerini ayrı ayrı endeksleyeceğiz. Böylece elimizde yabancı kaynaklar değil, kendi datamızı bize verebilecek kaynak bir çalışma olacak. UNESCO verilerine göre, dünyada bilim insanlarının arasında kadınların oranı %30'dan az. Biz de Teknolojide Kadın Derneği olarak Türkiye'de teknoloji ve bilim alanlarında cinsiyetler arası farklılıkların tespit edilmesi ve özellikle teknoloji alanında insan endeksinin saptanmasına olanak sağlayacak verilerin derinlemesine bir saha çalışması ile elde edilmesini amaçlıyoruz. Türkiye’nin ilk teknoloji ve insan endeks çalışmasınını ilk fazını tamamlayarak, Türkiye’de insanların teknolojiyle ilişkisinin haritasını çıkarmayı hedefliyoruz.