Blog

Teknolojide Etik Değerler Nasıl Olmalıdır?

wtech platform etkinlik banner
Blog Teknoloji

Teknolojide Etik Değerler Nasıl Olmalıdır?

Günümüzün tüm teknolojik gelişmeleri bir yandan bize pozitif katkı sağlarken bir yandan da teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanmamızı gerekli kılıyor. Teknolojik gelişmelerin ışığında bazı uygulamaların, cihazların ve sistemlerin kullanımında etik ikilemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Kuruluşlar ve liderler teknolojiyi etik değerler içerisinde daha sorumlu bir şekilde kullanmanın yolunu arıyor. Bunlar temelde gizlilik, algoritmik önyargı ve kullanıcılar ve kuruluşlar için itibar meselesi üzerinden karşımıza çıkıyor. Veri gizliliğinden algoritmalarda önyargıya veya insan tepkilerini manipüle etmeme taahhüdüne kadar çok çeşitli konuları kapsıyor. Aynı zamanda etik teknoloji kavramı, kuruluşların bir bütün olarak teknolojilerin kullanımına yaklaşımını, iş stratejileri ve operasyonlarını yönlendirmede teknoloji kullanımındaki birçok değeri ifade ediyor.


Dünya ekonomik forumu açıkça teknolojinin etik değerler ve normlarla ilgili temel bir yönü olduğunu savunuyor. Dolayısıyla, günümüzde etik teknolojiden ve teknolojinin sorumlu bir şekilde kullanımından bahsetmek durumundayız. Etik teknolojinin temelinde ise insan değerleri ve teknoloji arasındaki ilişki, teknolojik ilerlemelere yönelik aldığımız kararlar ve bunların etkileri bulunmaktadır. Teknolojideki etik değerler ile teknolojik gelişmelere ayak uyduran şirketler ve kişiler arasındaki ilişkiyi incelediğimizde, teknolojide yetkin ve uzman olmakla onun sorumlu kullanımına odaklanmak arasında doğru bir oran olduğunu görüyoruz.


Deloitte yaptığı araştırmada, bir şirketin dijital ve teknolojik ilerlemesiyle, teknolojideki etik konulara odaklanması ve ilgilenmesi arasında bir ilişki olduğunu söylüyor. Dolayısıyla, bir teknoloji liderinin buradaki etik değerleri önemsiyor ve benimsiyor olması gerekiyor. Çünkü bir teknolojistin yarattığı ürün onun davranışlarını, arzularını yansıtır ve bu ürünleri kullanan kişilerin potansiyellerini ve hedeflerini nasıl gerçekleştirebileceklerini şekillendirir.


Düşünceni burada bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmiştir *