Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK)

Profile

Limak Holding

1976 yılında Ankara’da 28 yaşında iki genç mühendis olarak küçük bir ofiste temelleri atılan grubumuz, bugün 43 senelik geçmişi ve 70 bini aşkın çalışanıyla Türkiye ve dünyanın önde gelen şirketlerinden biri.


Kadınların iş gücüne katılımının en düşük olduğu profesyonel alanlardan biri mühendislik olarak dikkat çekiyor. Bu veriden hareketle Limak Grubu bünyesinde, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak ve kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlayarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesi başladı.

Mühendislik eğitimi alan ve/veya alacak olan kız öğrencileri, eğitimlerinin farklı aşamalarında ve birçok yönden desteklemek üzere yola çıkan “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesi, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşuyor.

Projenin üniversite programında; halen devlet üniversitelerinin elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine, bilgisayar ve çevre mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere burs desteğinin yanı sıra aşağıdaki destekler sağlanıyor:

 • Limak Grubu ve diğer kuruluşlarda çalışan kadın mühendislerle gönüllü mentorluk,

 • Limak Grubu ve diğer kuruluşlarda staj,

 • 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan; iletişim, takım çalışması, yaratıcılık, ilişki

  yönetimi, karar alma gibi konularda yetkinlikler kazanması amacıyla PERYÖN Akademi

  ile birlikte geliştirilen “Mühendislikte Liderlik Sertifika Programı”na katılım hakkı,

 • Online İngilizce dil eğitimi,

 • Mezun olduktan sonra, ihtiyaçlar çerçevesinde Limak ve sektördeki diğer şirketlerde

  istihdam olanağı.

Projenin ilk yılında 40, ikinci yılında 54, üçüncü yılında ise 102 kız öğrenciye burs imkanı sağlandı. Türkiye’nin Mühendis Kızları 2018-2019 döneminde 100 kız öğrenciye burs verildi; programın burs dışı desteklerinden ise 10 kız öğrenci faydalandı. 2019-2020 yeni dönemi için öğrenci seçme süreci ise devam ediyor.

Projenin lise programında ise; toplumun daha geniş kesimlerinde farkındalık yaratmak ve erken yaşlarda oluşan mesleki tercihlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülmesi hedeflendi. Bu kapsamda lise öğrencileri, öğretmenler ve veliler için mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetler sonunda öğrencilerin mühendislik mesleğini tanıyarak, seçmeleri halinde elde edecekleri gelecek fırsatları konusunda haberdar olmaları amaçlanıyor.

Bu kapsamda;

 • 2017 yılında pilot il faaliyeti Hatay’da iki Anadolu lisesinde gerçekleştirildi.

 • 2018 yılında 10 ilde (Ankara, Antalya, Artvin, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İstanbul,Kırklareli, Muğla, Siirt) toplam 50 Anadolu lisesinde 20 bin öğrenci, yanı sıra öğretmenler ve velileri kapsayan proje faaliyeti; üç ayrı başlıktaki eğitim içerikleri, farkındalık yaratıcı oyun ve sanal gerçeklik uygulamaları ve her bir okulda gerçekleştirilen rol model buluşmaları ile lise programı faaliyetleri tamamlandı. 

 • 2019 yılında, lise programına 10 ili kapsayan (Adana, Isparta, Diyarbakır, İzmir, Aydın, Bitlis, Ankara, Samsun, Balıkesir, İstanbul) 25 okulda, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) işbirliğinde devam ediliyor.


Paylaş: