İşimiz İnsan, İşimiz Teknoloji

wtech platform etkinlik banner

Hakkında

Biz Kimiz?

360+ Medya Kurucu Ajans Başkanı Zehra Öney'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) 31 Ocak 2019 tarihi itibariyle faaliyete geçti. Önceliğimiz, bilim ve teknoloji dünyasında, kadının kendi potansiyelini keşfetmesini ve fırsat eşitliğini sağlayarak teknoloji sektöründe kadın sayısını arttırmak, toplumsal kalkınmayı desteklemek.

 

 

Neden Wtech?

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, artık farkı hem global arenada hem de Türkiye’de dijital dünya insanları sağlayacak. Bilimde, teknolojide, buluşta değer yaratmak, üniversite sıralarından profesyonel hayata, girişimcilikten, patronluğa kadın erkeğin omuz omuza yer almasıyla gerçekleşecek. Toplumun büyümesi ve kalkınması ancak bununla mümkün. Keza ülke olarak global arenada yer alabilmek ve söz sahibi olabilmek için de kadın-erkek fırsatların eşitliği bugünkü yeni dijital dünyada olmazsa olmaz. 

 

 

Wtech olarak amacımız: 

 • Meraklı, araştırmacı, yaratıcı, cesareti ve özgüveni yüksek, her sektörde istihdam edilen, girişimci, buluşçu ve ilham veren Teknoloji Kadınları’nın sayılarını artırmak
 • Kız çocuklarımızın ve genç kızlarımızın da teknoloji sektörüne ilgi duymalarını ve kariyer planı yapmalarını desteklemek
 • Bu alanda eğitim gören genç kızlarımızın araştırma ve geliştirmelerine destek olup, sosyal ağlarını genişletmelerine yardımcı olacak bir eko-sistem yaratmak
 • Kadın ve erkeğin birlikte gelişerek işi ve toplumu geleceğe taşıyan teknolojiyi sahiplenmesini sağlamak
 • Özel Sektör, Kamu ve Akademide, dijital, teknoloji ve bilim alanlarında cinsiyet dengesi için kapsayıcı ve eşitlikçi yaklaşımı sağlamak.
 • Diğer sektörlerde çalışmak için eğitim alan genç kadınlarımızın da teknolojinin gücünü anlayarak kendi alanlarında bu gücü kullanmaları için onları bilgilendirmek, motive etmek

 

Türkiye’de teknoloji sektöründe kadın çalışan oranı SADECE %9.91

 

Bu rakamı yukarıya taşımak için WTECH Çalışma Alanları: 

 • Araştırma ve ölçümleme çalışmarıyla, kadınların bilim ve teknoloji sektöründeki durumunun tespiti
 • Üniversite öğrencilerinin ilk iş adımlarında desteklenmesi, mentorluk almalarının sağlanmaları ve rol modellerle buluşturulması, Teknoloji ve bilim konulu etkinliklerde dünyadaki gelişmelerin nabzının tutulması, sektördeki kadın çalışanlara ve STEM öğrencilerine ilham aşılanması
 • Türkiye’de ve dünyada Teknoloji ve Bilim üzerine çalışan Türk kadınlarının tespiti ve rol model olarak daha görünür kılınması
 • Kamu nezdinde yapılacak lobi çalışmaları ile devlet kurumlarının “Teknolojide Kadın Eğitimi, ArGe Faaliyetleri ve İş Fırsatlarının Geliştirilmesi” konularında desteğinin alınması
 • Kız çocuklarının ilk ve orta öğretim zamanlarından matematik, fen, fizik alanlarında yetenek yönetiminin yapılması için MEB ve ilgili Kamu Kurumları ile işbirliği yaparak yetenek yönetimi konularına destek olabilecek çalışmalar yapmak

 

Wtech Akademi

Wtech Akademi